Mūsų mokyklos septintokai dalyvauja LR URM organizuojamame projekte „Atgal į mokyklą“.

Projekto tikslai: suteikti žinių apie ES ir valstybių narių veikimą joje, skatinti domėjimąsi europinėmis temomis bei formuoti vertybines nuostatas, įgalinančias jaunus žmones būti aktyviais piliečiais, tikinčiais, kad gali daryti pokyčius ES.

Gegužės 17 dieną  mokiniai susitiko su Lietuvos respublikos URM ES departamento COREPER II skyriaus vedėja Rasa Žemaityte ir dalyvavo edukacinėje programoje „Ką žinai apie Europos Sąjungą? “.

Mokinius dalyvauti projekte  paskatino pavaduotoja ugdymui Edita ir istorijos mokytoja Rasa.

Leave a Comment