„Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus mieste“

 

Progimnazijos aštuntų klasių mokiniai dalyvavo VVSB įgyvendinamame projekte „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus mieste“.

Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – skatinti pozityvius mokinių sveikatos elgsenos pokyčius, didinant jų sveikatos raštingumo lygį.

Pagrindinė projekto veikla 5 paskaitų ciklas:

  • Pirmosios ir būtinosios pagalbos teikimo mokymai;
  • Sveikos gyvensenos skatinimo mokymai;
  • Fizinio aktyvumo ir taisyklingos laikysenos mokymai;
  • Žalingų įpročių ir priklausomybių prevencijos mokymai;
  • Lyčių lygybės ir asmenų nediskriminavimo (tolerancijos) mokymai.

Paskaitos vyko kartą per mėnesį kiekvienai klasei atskirai. Paskaitos trukmė 90 min. (2 pamokos). Paskaitas skaitė kompetentingi lektoriai , savo srities profesionalai, charizmatiškos bei įdomios sava patirtimi asmenybės, įtaigiai perteikiančios svarbias žinias mokiniams (Agnė Jankauskienė, Neringa Baltrūnienė, Robertas Badaras, Marina Guptor, Ilma Ruškienė, Ieva Aukštuolytė, Indrė Srėbaliūtė-Kliminskė).

 

2021-09-21

Pirmosios ir būtinosios pagalbos mokymai

Aštuntų klasių mokiniai dalyvavimą „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus mieste“ pradėjo įžangine paskaita apie pirmosios ir būtinosios pagalbos teikimą.

Aštuntokai ne tik sužinojo kaip elgtis ištikus nelaimei, kaip teikti būtinąją pagalbą, kaip teisingai naudotis defibriliatoriumi., bet ir patys pabandė atlikti dirbtinį kvėpavimą, skaičiuoti savo pulsą.

 

2021-10-21

Fizinio aktyvumo ir taisyklingos laikysenos mokymai

 Antrojoje projekto paskaitoje buvo kalbama apie mokinių fizinį aktyvumą ir taisyklingą laikyseną.

Mokiniai sužinojo, kad taisyklinga laikysena yra būtina, jei norime būti sveiki ir gerai jaustis. Tai padaryti visai nesudėtinga – savo laikyseną galima koreguoti ir pagerinti nuolat kreipiant į ją dėmesį ir pasitelkiant nesudėtingas ir didelių pastangų nereikalaujančias pagalbines priemones. Tokiu būdu galima sumažinti ir įvairių rimtų sveikatos problemų, kylančių dėl netaisyklingos laikysenos, riziką.

 

2021-11-10

Sveikos gyvensenos skatinimo mokymai

Trečioji projekto paskaita  buvo skirta sveikai gyvensenai.

Mokiniai sužinojo, kad sveikatą lemia daugybė veiksnių. Tai ir sveikatai palanki gyvensena, visavertis , įvairus maistas, maisto kokybė ir sauga. Susipažino su žmogaus virškinimo sistema, maistinių medžiagų poveikiu organizmui, sveikatai palankiu maistu, jo gamyba ir vartojimu. Sudėliojo pavyzdinį moksleivio valgiaraštį

 

2021-12-27

Žalingų įpročių ir priklausomybių prevencijos mokymai

Mokiniai diskutavo  kas tai yra žalingi įpročiai, kodėl jie taip vadinasi, ir ką turi žinoti kiekvienas apie tai, kas žaloja jų sveikatą. Dalyviai gilino žinias apie alkoholio, tabako, psichotropinių medžiagų vartojimo pasekmes, diskutavo apie priežastis, kurios lemia jų vartojimą . Kalbėjo apie sveiką gyvenimo būdą, sveikatingumą skatinančias veiklas.

 

2022-01-27

Lyčių lygybės ir asmenų nediskriminavimo (tolerancijos) mokymai

Mokiniai sužinojo kas yra lygios galimybės, kuo skiriasi socialinė (kultūrinė) ir biologinė lytis. Diskutavo apie lygių galimybių įgyvendinimą, susipažino su prigimtines žmonių teises reglamentuojančiais įstatymais.