Vaiko gerovės komisija

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijoje aktyviai dirba Vaiko gerovės komisija, sudaryta iš pagalbos mokiniui specialistų ir mokyklos mokytojų.  Vaiko gerovės komisijoje aptariami vaikų mokymosi, elgesio sunkumai, ieškoma geriausių būdų, kaip būtų galima padėti vaikui ir jo šeimai. Komisijoje vadovaujamasi Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu.

Apie Vaiko gerovės komisijos darbą mokykloje informuoja LR Švietimo ir mokslo ministerija. Kviečiame susipažinti su jų parengtu informaciniu lankstinuku.

Vaiko gerovės komisiją sudaro:

  • Simona Rudžionienė – direktorės pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė
  • Aleksandra Garšvaitė – psichologė, komisijos narė
  • Daumantė Ereminaitė – socialinė pedagogė, komisijos narė
  • Laura Pakaušytė – socialinė pedagogė, komisijos narė
  • Dovilė Ankštutė – specialioji pedagogė, komisijos narė
  • Skirmantė Labarauskaitė– psichologė, komisijos narė
  • Vitalija Latvienė – pradinio ugdymo mokytoja, komisijos narė.
  •  

Komisijos sekretorė – technologijų mokytoja Ilona Kaminskienė.