Specialiosios pedagogės Dovilės Ankštutės darbo grafikas

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Darbo laikas

7.30 – 17.00

7.30 – 17.00

7.30 – 17.00

7.30 – 17.00

7.30. – 17.00

Pietų pertrauka

11.30 – 12.00

11.30 -12.00

11.30 – 12.00

11.30 – 12.00

11.30 – 12.00

Kontaktinės valandos

7.30 – 11.30

12.00 – 14.00

7.30 – 11.30

12.00 – 15.00

7.30 – 11.30

12.00 – 15.00

7.30 – 11.30

12.00 – 15.00

Nekontaktinės valandos

14.00 – 17.00

15.00 – 17.00

15.00 – 17.00

15.00 – 17.00

7.30 – 11.30

12.00 – 17.00

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių ir didinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą, siekiant asmeninės pažangos.

Uždaviniai:

 • Pastebėti ir nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Padėti sudaryti kuo palankesnes ugdymosi sąlygas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
 • Diferencijuoti ugdymą atsižvelgiant į skirtingus mokinių ugdymosi poreikius bei gebėjimus.
 • Skatinti mokinių saviraišką, pasitikėjimą savimi.
 • Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi  poreikių.

Specialiojo pedagogo veiklos funkcijos:

 • Teikia pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
 • Organizuoja specialiąsias pedagogines pratybas, kuriose lavina mokinių sutrikusias funkcijas bei padeda jiems išmokti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus, atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Atlieka pedagoginį vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms, bei įvertina jų pažangą mokykloje.
 • Konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti  ugdymo programas, mokymo priemones, kaip teikti pagalbą, atsižvelgiant į mokinių realų žinių lygį, sutrikusios funkcijos korekciją.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, klasių vadovais,  sudarant individualizuotas ir pritaikytas programas.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, konsultuoja tėvus ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius mokinio ugdymosi procese.