MOKINIAMS SKIRIAMOS ATOSTOGOS

Klasė Atostogos 2023-2024 mokslo metai 2024-2025 mokslo metai
Prasideda Baigiasi Prasideda Baigiasi
1-8 Rudens 2023-10-30 2023-11-03 2024-10-28 2024-10-31
Žiemos (Kalėdų) 2024-12-27 2024-01-05 2024-12-27 2025-01-08
1-8 Žiemos 2024-02-19 2024-02-23 2025-02-17 2025-02-21
1-8 Pavasario (Velykų) 2024-04-02 2024-04-05 2025-04-22 2025-04-25
1-4 Vasaros 2024-06-04 2024-08-30 2025-06-04 2025-08-29
5-8 2024-06-17 2024-08-30 2025-06-17 2025-08-29

33