Olweus


Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija nuo 2019 m. tapo sertifikuota Olweus mokykla. Šis vardas reiškia, kad mokykla atitinka saugios mokyklos standartą pagal Olweus projektą. Džiaugiamės ir didžiuojamės šiuo mūsų visų pasiekimu!

******************************************************************************

Smurto ir patyčių prevencijos projektas Olweus Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija, tęsdama Olweus projektą, parengė reagavimo į patyčias žingsnius. Dėkojame dokumentą rengusiai patyčių prevencijos koordinacinei komisijai, aktyviems mokymo ir supervizijų grupių dalyviams. Su dokumentu galite susipažinti čia.

*******************************************************************************

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijoje, dalyvaujančioje OLWEUS projekte, galioja 4 prieš patyčias nukreiptos taisyklės. Jos skirtos kiekvienam bendruomenės nariui, jas galima rasti, perskaityti ir prisiminti kiekviename mokyklos kabinete ir jomis privaloma vadovautis kasdien. Mūsų mokykla yra už bendrystę, draugystę, pagalbą vienas kitam!


*******************************************************************************

OLWEUS tyrimas 2018-2019 m.m.  Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija gavo 2018 m. lapkričio mėnesį vykusio Olweus tyrimo rezultatus. Tyrime dalyvavo 3-8 klasių mokiniai. Rezultatai džiugina! Patyčių per vienus mokslo metus mūsų mokykloje sumažėjo nuo 21 iki 17 proc. Mokyklos koridoriai, tualetai, laiptinės tapo saugesni dėl atsakingo mokytojų budėjimo, nuoseklaus darbo su mokiniais, didelės tėvų įtraukties.Tyrimo rezultatus koordinacinam komitetui pristatė mūsų mokyklos instruktorė Ieva, juos aptarėme mokytojų mokymo ir supervizijų grupėse, klasių valandėlėse. Per mokinių tarybos susirinkimus aptarti rezultatai virto diskusija, ką galime dar padaryti, kad gyventume saugiau? Mokiniai siūlo toliau tęsti vyresniųjų ir jaunesniųjų mokinių bendradarbiavimą, skatina nebūti tolerantiškiems patyčioms, visada kreiptis į suaugusius: „jei ne žodžiu, tai bent raštu“ (cit. iš mokinių tarybos susirinkimo). Čia prisiminta pasiūlymų dėžutė, į kurią mokiniai skatinami parašyti apie patyčių atvejus, jei neranda galimybės pasakyti.Tyrimo rezultatai taip pat buvo pristatyti vasario mėn. vykusiuose klasių tėvų pirmininkų, klasių vadovų ir mokyklos administracijos susirinkimuose, kur darkart paskatintas tėvų ir mokyklos bendradarbiavimas, sprendžiant patyčių situacijas. Po šių susirinkimų diskusijos persikėlė į klasių tėvų susirinkimus. Tėvai dar giliau analizavo tyrimo rezultatus, aptarė, kaip kalbėti su savo vaikais, kad jie būtų atviresni.Olweus projektas įsibėgėjes ir tapęs mūsų mokyklos dalimi. Tyrimo rezultatai motyvuoja stengtis dar labiau, kad vaikai jaustųsi dar saugesni, kad suaugusieji taptų dar pastabesni patyčių atvejais, kad visų mūsų pasitikėjimas vienas kitu būtų didesnis!

Įgyvendinta.