NMPP

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija nuo 2013–2014 m. m. dalyvauja Nacionalinių egzaminų centro veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas mokyklose“.

Diagnostinių ir standartizuotų testų tikslas – sudaryti galimybes savivaldybėms, mokykloms, mokytojams, mokiniams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti, teikti patikimą grįžtamąjį ryšį tėvams apie jų vaikų mokymosi pasiekimus, teikti informaciją formuojamajam vertinimui ir diagnostinę informaciją tolesnio mokymo ir mokymosi planavimui. (plačiau).

Standartizuoti testai kuriami remiantis standartizuotomis programomis. Kartu su standartizuotais testais skelbiamos vertinimo instrukcijos, testų charakteristikos,  šalies mokinių rezultatai. Taip pat yra parengta įvairi metodinė medžiaga, pvz., plakatai, kuriuose įvairūs mokinių mokymosi pasiekimai yra pateikiami paprastesne, labiau mokiniui pritaikyta, kalba.

Nuo 2017 m. Standartizuoti testai vadinami Nacionaliniu mokinių pasiekimų patikrinimu (NMPP). 2019 m. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP) dalyvauja visos Vilniaus miesto mokyklos.  Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos 2, 4, 6, 8 klasių mokiniai testus rašo NEC nurodytomis datomis. Tvarkaraštį galite rasti čia.
 
PASTABA: 2019 m. 8-okai pirmąkart bandomuosius matematikos ir gamtos mokslų testus rašys elektroniniu būdu. Direktorės pavaduotojos ugdymui Simonos Rudžionienės 2019 m. kovo 29 d. pristatymą 8 klasių mokiniams galite rasti čia.“
 
 
Daugiau informacijos apie NMPP galite rasti Nacionalinio egzaminų centro (NEC) internetiniame puslapyje čia.
 
 
 

2018 metai

Mokyklos ataskaita – 2 klasė

Mokyklos ataskaita – 4 klasė

Mokyklos ataskaita – 6 klasė

Mokyklos ataskaita – 8 klasė

2017 metai

2 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinis vertinimas 2017 m.

Informacija tėvams apie mokinio ST rezultatus (2 klasės)

Mokyklos ataskaita – 4 klasės

Informacija tėvams apie mokinio ST rezultatus (4 klasės)

Mokyklos ataskaita – 6 klasės

Informacija tėvams apie mokinio ST rezultatus (6 klasės)

Mokyklos ataskaita – 8 klasės

Informacija tėvams apie mokinio ST rezultatus (8 klasės)

 

2016 metai

Direktorės pavaduotojos ugdymui Jurgitos Zinkienėspristatymas „Standartizuoti testai 2016“, 8 klasių mokinių tėvų susirinkimas, 2016-04-06

 

Informacija tėvams apie mokinio ST rezultatus (2 klasės)

Mokyklos ataskaita – 4 klasės

Informacija tėvams apie mokinio ST rezultatus (4 klasės)

Mokyklos ataskaita – 6 klasės

Informacija tėvams apie mokinio ST rezultatus (6 klasės)

Mokyklos ataskaita – 8 klasės

Informacija tėvams apie mokinio ST rezultatus (8 klasės)

2015 metai

Mokyklos ataskaita – 4 klasės

Informacija tėvams apie mokinio ST rezultatus (4 klasės)

Mokyklos ataskaita – 8 klasės

Informacija tėvams apie mokinio ST rezultatus (8 klasės)

Direktorės pavaduotojos ugdymui Jurgitos Petrauskaitės pristatymas „Standartizuoti testai 2015“ tėvų susirinkimams, 2015-06-02-03

2014 metai

Mokyklos ataskaita – 4 klasės

Mokyklos ataskaita – 8 klasės

Direktorės pavaduotojos ugdymui Jurgitos Petrauskaitės pristatymas „Standartizuoti testai 2014“, Tėvų komitetų pirmininkų susirinkimas, 2015-02-06