NMPP

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija nuo 2013–2014 m. m. dalyvauja Nacionalinių egzaminų centro veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas mokyklose“.

Diagnostinių ir standartizuotų testų tikslas – sudaryti galimybes savivaldybėms, mokykloms, mokytojams, mokiniams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti, teikti patikimą grįžtamąjį ryšį tėvams apie jų vaikų mokymosi pasiekimus, teikti informaciją formuojamajam vertinimui ir diagnostinę informaciją tolesnio mokymo ir mokymosi planavimui. (plačiau).

Standartizuoti testai kuriami remiantis standartizuotomis programomis. Kartu su standartizuotais testais skelbiamos vertinimo instrukcijos, testų charakteristikos,  šalies mokinių rezultatai. Taip pat yra parengta įvairi metodinė medžiaga, pvz., plakatai, kuriuose įvairūs mokinių mokymosi pasiekimai yra pateikiami paprastesne, labiau mokiniui pritaikyta, kalba.

Nuo 2017 m. Standartizuoti testai vadinami Nacionaliniu mokinių pasiekimų patikrinimu (NMPP). 2019 m. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP) dalyvauja visos Vilniaus miesto mokyklos.
Daugiau informacijos apie NMPP galite rasti Nacionalinio egzaminų centro (NEC) internetiniame puslapyje čia.
2023 metai
2021 metai

2018 metai 

Mokyklos ataskaita – 2 klasė

Mokyklos ataskaita – 4 klasė

Mokyklos ataskaita – 6 klasė

Mokyklos ataskaita – 8 klasė