Bendrosios programos

Visą naują informaciją, susijusią su bendrosiomis programomis, rasite atnaujintame Švietimo portale https://emokykla.lt  

Tiesioginės nuorodas į naudingą informciją:  

  • Visos atnaujintos bendrosios programos čia >>> 
  • Bendrųjų programų įvadas čia >>> 
  • Kompetencijos ir jų aprašai čia >>> 
  • Bendrosios programos teisės aktų registre čia >>> 

Metodinę medžiagą ir bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijas galima rasti skiltyje „Metodinė medžiaga pagal dalykus“ arba prie konkrečios bendrosios programos dalyje „Ištekliai“ (pvz. informatikos bendrosios programos skiltis „Ištekliai“). Taip pat skiltyje „Ištekliai“ galima matyti tam dalykui rekomenduojamas skaitmenines mokymo priemones, skelbiamus ilgalaikius planus ir kitą naudingą informaciją, įgyvendinant dalyko bendrąją programą.   

Bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos OneNote formatu skelbiamos atnaujinto Švietimo portalo dalyje „Rekomendacijos“. Kitą naudingą informaciją, susijusią su atnaujintų programų įgyvendinimu galima rasti  čia >>>.