Pasiekimai

2020–2021 mokslo metų I pusmečio rezultatai 

  1. Pažangos rodiklis 1–4 klasėse yra 99 proc., 5–8 klasėse – 98 proc. 
  2. Kokybės rodiklis 1–4 klasėse yra 78 proc., 5–8 klasėse – 70 proc. 
  3. Didelę asmeninę akademinę pažangą, lyginant 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų I  pusmečių rezultatus, padarė 30 mokinių, kurie mokosi 2–4 klasėse (kas 9 mokinys), ir 114  mokinių, kurie mokosi 6–8 klasėse (kas 5 mokinys).  
  4. Puikiais rezultatais mokosi (pirmūnai) 66 mokiniai 1–4 klasėse (kas 5 mokinys) ir 130  mokinių 5–8 klasėse (kas 5 mokinys). 
  5. Praleistų pamokų skaičius 1–4 klasėse yra 10961 (1 mokiniui 31 pamoka), 5–8 klasėse– 12574 (1 mokiniui 21 pamoka).

********************************************************************************************************

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijoje kasmet gausu laimėjimų. Mokiniai noriai dalyvauja miesto, šalies konkursuose ir taip išbando savo jėgas. Smagu, kad dirbdami kartu – mokiniai ir mokytojai – galime pasiekti puikių rezultatų.Kasdienės pamokos, konsultacijos, darbas yra karčios mokslo šaknys, kurios galų gale subrandina saldžius vaisius, džiuginančius mus visus. Dėkojame mokiniams už pastangas ir užsidegimą mokytis, mokytojams – už darbą, rengiant laimėtojus, o tėveliams – už palaikymą, tikėjimą savo vaikais ir pasitikėjimą mokykla.

Pasiekimai 2020 – 2021 m. m

Pasiekimai 2019 – 2020 m. m

Pasiekimai 2018 – 2019 m. m

Pasiekimai 2017 – 2018 m. m

Pasiekimai 2016 – 2017 m. m

Pasiekimai 2015 – 2016 m. m.

Pasiekimai 2014 – 2015 m. m.

Pasiekimai 2013 – 2014 m. m.

Pasiekimai 2012 – 2013 m. m.