„Kūrybinės partnerystės“

 

 

 

Projektas „Kūrėjų vaidmuo sprendžiant ugdymo problemas mokyklose“

 

2017 metų sausio mėnesį Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija gavo kvietimą dalyvauti projekte „Kūrėjų vaidmuo sprendžiant ugdymo problemas mokyklose“. Tai kultūros tyrimų projektas, kurį įgyvendina asociacija „Kūrybinės jungtys“ ir Žinių ekonomikos forumas. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Projekto tikslas – atskleistikūrybinių edukacinių intervencijų poveikį mokyklos bendruomenei.

Projekto metu progimnazija bendradarbiauja su kuriančiais profesionalais pagal „Kūrybinių partnerysčių“ modelį(plačiau apie projektą galima pasiskaityti internetinėje svetainėje www.kurybinespartnerystes.lt). Tyrimo tikslinė grupė – penktos klasės, susiduriančios su tipinėmis adaptacijos problemomis.

Kas vyksta mokykloje projekto metu? Bendradarbiaujant mokytojams, kūrėjams ir mokiniams, mokykloje analizuojami mokymosi iššūkiai, būdingi adaptaciniam laikotarpiui 5-je klasėje, kuriami ir išbandomi unikalūs sprendimai.

Kas yra kūrėjai? Tai kūrybinio sektoriaus (dizaino, kino, literatūros, vaizduojamųjų, scenos menų, mokslo, žurnalistikos ir kt.) profesionalai, specialiai paruošti darbui su mokyklomis, įgyvendinant kūrybiško mokymosi veiklas ir turintys darbo su mokyklomis pagal „Kūrybinių partnerysčių“ modelį patirties.

Kaip projektas vyksta mokykloje? Su mokykla reguliariai tris mėnesius dirba kūrybos agentas ir kuriantis praktikas. Kūrybos agentas kuruoja visą projektą mokykloje ir gilinasi į darbą su mokytojų bendruomene ,,Mokytojų klube“. Kuriantis praktikas dirba su viena penktokų klase ir kartu su mokytojais. Kokie konkretūs iššūkiai sprendžiami, kuriuos ugdymo dalykus apima projektas mokykloje ir kurie mokytojai tiesiogiai įsitraukia, priklauso nuo pačių projekto dalyvių.

Kaip projektas vyko mūsų progimnazijoje?

2017 metų vasario 15 dieną mokykloje pradėtas įgyvendintiprojektas „Kūrėjų vaidmuo sprendžiant ugdymo problemas mokyklose“. Šis projektas – tai kūrybišką mokymą skatinanti programa, kurioje bendram tikslui susitelkia mokiniai, mokytojai ir kuriantys praktikai: mūsų mokykloje dirbo fotografė Austėja Tavoraitė ir Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorius Tomas Dapšauskas.

Planavimo sesijų metu projekto įgyvendinimui buvo pasirinkta 5d klasė, darbo kryptis –bendradarbiavimas, kuris turėtų padėti mokiniams gerinti tarpusavio santykius, leistų pažinti vieniems kitus ir efektyviau mokytis. Aštuoniose projekto vykdymo su mokiniais sesijose buvo integruoti lietuvių kalbos (mokytoja Vaiva Stasinienė), matematikos(mokytoja Violeta Radzevičienė) ir dailės (mokytoja Asta Lapėnienė)mokomieji dalykai. Skaitydami ir analizuodami lietuvių liaudies ir literatūrines pasakas, spręsdami matematines užduotis, kurdami komiksus ar lipdydami istorijų veikėjus mokiniai buvo mokomi dirbti komandoje, kai siekiama vieno tikslo, kai kiekvienas komandos narys yra svarbus, nes privalo atlikti dalį darbo. Kiekvieną kartą grupės buvo sudaromos skirtingu būdu, todėl mokiniai turėjo nuolat prisitaikyti, mokytis kultūringai bendrauti, skirtingose situacijose išryškėdavo vis kiti lyderiai, jų stiprybės ir sugebėjimas sutelkti.

Labai pamažu, bet klasės atmosfera kito, mokiniai  tapo pakantesni vieni kitiems, stengėsi ne tik klausytis, bet ir mąstyti, ne tik sukurti, bet ir įvertinti, ne tik atsakyti į klausimą, bet ir pagrįsti teiginį… Buvo smagu iš pačių mokinių išgirsti, kad projekto metu suprato, jog bendradarbiaudami gali pasiekti puikių rezultatų.

Paskutinių sesijų pamokose bus atliekamos užduotys, skirtos mokinių įsivertinimui.

„Kūrybinių partnerysčių“ projekto metuprogimnazijoje įsikūrė kad ir laikinas, bet labai nuotaikingas Mokytojų klubas. Susirinkę kartą per savaitę mokytojai mokėsi įvairių įtraukiančių, kūrybiškumą ir savęs pažinimą skatinančių metodų, sprendė įvairias problemas, bendravo, o kartu tiesiog gerai leido laiką. Juokas ir šypsenos buvo nuolatinis šių užsiėmimų palydovai.

Projektas baigėsi, bet mintys apie jį – ne. Viskas sugulė ne tik į kruopščių, viską mėgstančių pasižymėti mokytojų sąsiuvinius, bet ir į mintis, keičiančias požiūrį, pozityvias. Lieka tik sukauptais turtais dalytis kartu su kolegomis. O gal ir Mokytojų klubą išplėsti, padaryti nuolat veikiantį?..

Kokia dalyvavimo projekte nauda progimnazijai? Programos „Kūrybinės partnerystės“ pasiūlytaunikali kūrėjų Austėjos Tavoraitės ir Tomo Dapšausko patirtis sukūrė kūrybišką, jaukų ugdymosi kartu su kolegomis, kartu su mokiniais procesą. Išbandyti nauji metodai, mokymosi organizavimo būdai plėtė mokytojų požiūrį į savo pačių kūrybiškumą ir kūrybiško darbo galimybes. Mokiniai įsitraukė į ugdymo procesą plėtodami bendrąsias ir dalykines kompetencijas, keitė santykius, mokėsi vieni kitus suprasti ir palaikyti besimokydami. Mokytojai gavo pastiprinimą, kaip kūrybiškai spręsti iššūkius, ugdėsi pasitikėjimo savimi ir kitais įgūdžius.

Įgyvendinta.