Istorija

Vilniaus šv. Kristoforo pagrindinė mokykla įkurta 2009 m. reorganizavus Vilniaus šv. Kristoforo vidurinę mokyklą. Vilniaus šv. Kristoforo pagrindinė mokykla nuo 2011 m. rugpjūčio 8 d. gavo progimnazijos statusą. Progimnazija įsikūrusi strategiškai labai patogioje vietoje – vienoje iš didžiausių ir judriausių Vilniaus gatvių – Kalvarijų gatvėje. Čia susikerta daug kelių į miesto centrą, todėl daugeliui patogu pakeliui į darbą atvežti vaikus į mokyklą. Mokyklos pavadinimas – buvusios Šv. Kristoforo vidurinės mokyklos, dabartinės gimnazijos, dovana. Progimnazijos vardas itin tampriai susieja su gimtojo miesto globėju, vaizduojamu Vilniaus herbe – šv. Kristoforu. Tai mokykla, kurioje dirba jauni ir didesnę patirtį turintys mokytojai. Jie drauge su mokiniais kuria ir puoselėja progimnazijos tradicijas:

a) kuria netradicines pamokas,
b) veda atviras ir integruotas pamokas,
c) puošia progimnazijos erdves mokinių kūrybiniais darbais,
d) kasmet organizuoja Šeimų krepšinio turnyrą,
e) rengia vakarą Šeimos dienai paminėti,
f) švenčia 4 ir 8 klasių mokinių išleistuves,
g) progimnazijos pirmokai išlydi Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos 12-okus per Paskutinio skambučio šventę,
h) organizuoja šalies mokyklų pradinių klasių mokinių šokių konkursą „Šokim, šokim, nesustokim“,
i) organizuoja Vilniaus miesto mokyklų 2–4 klasių mokinių dailyraščio konkursą, 3–4 klasių mokinių dailės olimpiadą,
j) organizuoja Vilniaus miesto mokyklų 8 klasių mokinių lietuvių ir anglų kalbų olimpiadas,
k) vykdo bendras veiklas su socialiniais partneriais.

Nors mokykla jauna, bet gali kasmet pasidžiaugti ne vienu laimėjimu konkursuose: Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių dailyraščio, diktanto, smalsių mokinių konkursuose, Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių pasaulio pažinimo olimpiadoje, Vilniaus miesto „Sveiko miesto“ konkursuose, respublikiniame konkurse „Leliumoj“, Europos egzamine, nacionaliniame konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“, Lietuvos geografinių žinių konkurse „Mano gaublys“, Lietuvos mokyklų salės futbolo varžybose, Etnokultūrinio projekto „Mūsų lobynai“ mokinių, gebančių kalbėti tarmiškai, konkurse, vertimų konkurse „Tavo žvilgsnis“, respublikinėse varžytuvėse „Tarmių lobynai“, tarptautiniuose konkursuose „Olympis“, „Kings“, „Kengūra“, „Pangea“ ir kt. Progimnazija bendradarbiauja su Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija, Vilniaus „Žiburio“ pradine mokykla, lopšeliais-darželiais „Žirniukas“, „Pumpurėlis“, „Pipiras“, „Švelnukas“, profesinio mokymo centru „Žirmūnai“, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, leidyklos „Šviesa“ mokymo centru, vaikų ir jaunimo klubu „Šatrija“, Vilniaus moksleivių sveikatos centru ir kitais socialiniais partneriais. Progimnazijos 5 klases daugiausiai papildo Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos ir Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos mokiniai. Baigę progimnaziją aštuntų klasių mokiniai dažniausiai tęsia mokymąsi Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijoje (dauguma mokinių), Žirmūnų, Vytauto Didžiojo, Simono Daukanto, Užupio gimnazijose, Vilniaus licėjuje. Progimnazijos bendruomenės nariai dalyvauja ne viename reikšmingame projekte ir programoje:

• VšĮ „Mokyklų tobulinimo centro“ su programos partneriu „Vilniaus prekybos“ paramos fondu „Dabar“ programoje „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“;
• Vilniaus miesto savivaldybės su partneriu VGTU LinkMenų fabrikas Atvirų techninių kūrybinių FabLab dirbtuvių steigime ir kūrime;
• socialinio emocinio ugdymo programoje LIONS QUEST;
• programoje DofE – The Duke of Edinburgh‘s International Award neformalaus ugdymo(si) programoje jaunimui;
• Vilniaus švietimo pažangos centro inicijuotame projekte „Patirk Vilnių“;
• Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro inicijuotuose kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo edukaciniuose užsiėmimuose;
• Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro inicijuotuose projektuose: projekte „Sveikatą stiprinanti mokykla“ ir projekte „Aktyvi mokykla“;
• Vilniaus miesto savivaldybės inicijuotame ir VšĮ „Sveiko miesto“ remiamame projekte, skatinančiame 2 klasių mokinius mokytis plaukti;
• Tarptautinio bendradarbiavimo veiklos su Švietimo mainų paramos fondu (mokytojų stažuotės);
• ES programose „Pienas vaikams“, „Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“;
• Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime.
Progimnazija, siekdama kokybės, veiklą grindžia šiais principais: tvarios pasidalytosios lyderystės, savitarpio pagarbos, demokratiškumo, skaidrumo, atsakingumo, ugdoma bendradarbiavimo ir siūlymų kultūra. Progimnazijoje įdiegta demokratiška vidaus valdymo struktūra, kur daug valdymo galių perleista žemesniems padaliniams. Tokia struktūra skatina tvarią pasidalytąją lyderystę. Prie lyderystės prisideda ir mokinių, tėvų, mokytojų savivaldos.