KUPONŲ MENIU

PASIRENKAMASIS MENIU

PERSPEKTYVINIS VALGIARASTIS 6-10 METŲ VAIKAMS

PERSPEKTYVINIS VALGIARASTIS 11 METŲ IR VYRESNIEMS VAIKAMS


Vadovaujantis Mokinių nemokamo maitinimo Savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės 2019-06-19 sprendimu Nr.1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“, maisto daviniai gali būti išduodami tik karantino, ekstremalios situacijos, ekstremaliojo įvykio laikotarpiu. Atšaukus ekstremalią situaciją, maisto daviniai neišduodami (šalyje ekstremalioji situacija dėl koronaviruso pandemijos atšaukta).

Maitinimas gali būti organizuojamas išduodant maisto davinius tik tuo atveju, kai mokiniui skirtas mokymas namuose (mokymą namuose skiria Gydytojų konsultacinė komisija mokiniams, kurie dėl įvairių ligų, patologinių būklių ar patirtų traumų negali lankyti mokyklos), ar reikalingas pritaikytas maitinimas, tačiau pritaikyto maitinimo patiekalų mokykloje pagaminti nėra galimybių. Mokiniams, kuriems skirtas mokymas namuose ar neatvykusiems į mokyklą dėl ligos, nemokamas maitinimas organizuojamas mokyklos vadovo patvirtinta tvarka. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą be pateisinamos prie-asties, nemokamas maitinimas neorganizuojamas.

Progimnazijoje maitinimą organizuoja UAB „Skirtingi skoniai“

Nuo 11.30 iki 12.00 val. ir nuo 12.40 iki 13.05 val. mokiniams yra paruoštas švediškas stalas.  Mokiniai nuo 7.30 iki 11.30 val. bufete gali įsigyti švediško stalo kuponą. Atsiskaitymas tiek grynaisiais pinigais, tiek bankine kortele. Galima pirkti kuponus tiek vienai dienai, tiek ilgesniam laikui. Pasibaigus švediško stalo laikui, mokiniai maistą perka įprastu būdu.

Kuponus galima pirkti ir padarius pavedimą. Jame būtina nurodyti mokyklą, klasę su raide, mokinio vardą ir pavardę. 3 dienos po pavedimo kuponus galima atsiimti valgyklos bufete.

UAB „Skirtingi skoniai“ atsiskaitomoji sąskaita LT 617044060008254573, AB SEB bankas, kodas 70440