2021-08-27

Dešimt Vilniaus mokyklų priėmė iššūkį siekti spartesnės pažangos ir geresnės ugdymo kokybės. Šešios progimnazijos, dvi pradinės ir viena dešimtmetė mokykla (iš jų – dvi tautinių mažumų mokyklos, vienas daugiafunkcis centras) dalyvauja projekte „Vilniaus pokyčių mokyklos“. Mokyklos pasirinko tobulinti mokinio individualios pažangos, vertinimo ir įsivertinimo sistemas, kurti mokytojų motyvacijos sistemą savo ugdymo įstaigoje, skatinti specialiųjų poreikių mokinių integraciją ir tėvų įsitraukimo į mokyklos gyvenimą.

Prieš prasidedant rugsėjui mokyklų komandos rinkosi į susitikimą su projekto konsultantais – MRU  Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytojais. Susitikimo tikslas – aptarti, kaip remiantis išsamia duomenų analize, siekti pokyčių mokykloje.

Plačiau skaitykite:

https://www.svietimopazanga.lt/vilniaus-pokyciu-mokyklos-susitiko-su-konsultantais/

2021-10-11

Administracijos narės Jurgita, Edita, Lina, Simona susitiko projekto „Vilniaus pokyčių mokyklos“ progimnazijos konsultante su MRU dėstytoja dr. Violeta Jegelevičiene. Aptarėme duomenis, jų svarbą, kaip juos nagrinėti, kaip tinkamai naudoti planuojant veiklą. Nagrinėjome progimnazijos dokumentus, aptarėme, kaip galima juos tobulinti. Aptarėme būsimas projekto veiklas, pasirengimą būsimiems projekto renginiams.

2021-10-20

Įvadinis projekto „Vilniaus pokyčių mokyklos“ seminaras

Kaip vienu žodžiu apibūdintumėte nuolatinį tobulinimą? Kokie šios sistemos lygmenys? Ar nuolatinio tobulinimo metodiką galima pritaikyti bet kokioje mokykloje?

Į šiuos klausimus, projekto „Vilniaus pokyčių mokyklos“ dalyviams atsakė ir su tema supažindino ekspertė Marijke Broer, įvadiniame „Continuous Improvement“ seminare. Nuotolinio seminaro metu, didžiausias dėmesys buvo skiriamas išsamiai nuolatinio tobulinimo metodikos apžvalgai, aiškinimuisi, ką nuolatinis tobulinimas reiškia mokiniams bei mokytojams.

Seminarą užbaigė Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos direktorė Jurgita Zinkienė, kuri projekto dalyviams pasidalino, kokius nuolatinio tobulinimo elementus mato, taiko savo mokykloje, palygino įgyvendinamus komponentus su su užsienio šalių pavyzdžiais. „Visų, tiek mokytojų, tiek mokinių įsitraukimas po truputį atsiranda, tik dar labiau norėtųsi susitelkti į bendrą tikslą. Nors ir mažesniais žingsneliais, tačiau kokybiškai judėti tikslo link.“ – savo įžvalgomis dalinosi Jurgita.

Plačiau skaitykite:

https://www.svietimopazanga.lt/ivadinis-projekto-vilniaus-pokyciu-mokyklos-seminaras/