Veiklos planas

Vilniaus šv. Kristoforo pagrindinė mokykla atidaryta 2009 metais, reorganizavus Vilniaus šv. Kristoforo vidurinę mokyklą. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-149 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų pertvarkymo į progimnazijas“, priimtu 2011 m. liepos 13 d., Vilniaus šv. Kristoforo pagrindinė mokykla pertvarkyta į Vilniaus šv. Kristoforo progimnaziją (registruota 2011 m. rugpjūčio 8 d.).

Progimnazijoje mokosi 942 mokiniai, sudaryta 14 pradinio ugdymo ir 21 pagrindinio ugdymo klasių.