Mokinio elgesio taisyklės

Kiekvienos visuomenės egzistavimui svarbios ir reikalingos tam tikros taisyklės, nusakančios leistiną ir priimtiną elgesį.

Kiekvienas žmogus, gyvendamas bendruomenėje, privalo laikytis tam tikrų bendravimo normų, kurios yra privalomos, tai – įstatymai. Jie apibrėžia elgesio standartus, etikos kodeksus ir jų laikydamiesi mes geriau jaučiamės, rezultatyviau dirbame, optimaliai veikiame.

Žmogaus gyvenime egzistuoja ir taisyklės, kurios gali būti nerašytos ir užrašytos. Jų laikymasis kiekvienam padeda sėkmingai bendrauti kolektyve, siekti užsibrėžtų tikslų ir sugyventi su savimi ir aplinkui esančiais bei jaustis saugiai.

Todėl organizacijoje, o šiuo atveju – progimnazijoje, būtina nustatyti tam tikras taisykles, kurios padėtų jos nariams – mokiniams etiškai spręsti kylančias problemas arba užkirsti kelią jų atsiradimui.

Elgesio taisyklės padeda mokiniui formuoti tokias vertybes, kaip pareigingumą, organizuotumą, drausmingumą ir atsakingumą.

Jeigu tu esi Šv. Kristoforo progimnazijos mokinys, vadinasi

ŠIOS TAISYKLĖS YRA TAU PRIVALOMOS!

ILIUSTRUOTI SUSITARIMAI

 ATMINTINĖ PASPIRTUKŲ, DVIRAČIŲ IR ELEKTRINIŲ MIKROJUDUMO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJAMS