Priėmimas į progimnaziją

Informacija būsimų Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos mokinių tėvams

Priėmimas į Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos 1–8 klases vykdomas vadovaujantis „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 1-874.

Priėmimo į Vilniaus mokyklas tvarkos aprašas 2021

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarka 2021

Mokyklos aptarnaujamos teritorijos žemėlapis 2021

Prašymus pateikti privaloma nuo  2021 m. kovo 1 d.  iki 2021 m. gegužės 31 d.

Prašymai pildomi tik elektroniniu būdu:  https://svietimas.vilnius.lt/  (Bendrasis ugdymas).

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E.SISTEMĄ GRAFIKAS

*****************************************************************************************************

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO MŪSŲ PROGIMNAZIJOS DABARTINIŲ KETVIRTOKŲ TĖVELIAMS

  1. Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos mokinių, kurie pereina mokytis į aukštesnio lygmens programą – penktą klasę, – tėvai, progimnazijos direktorei pateikia nustatytos formos prašymą, kurį galite rasti čia)
  2. Nustatytos formos prašymus tėvai turi pateikti klasės vadovei iki 2021 m. gegužės 31 d.
  3. Internetu prašymų pildyti nereikia.
  4. Kai bus suformuotos klasės, progimnazijos internetinėje svetainėje bus paskelbta informacija, kada reikia atvykti pasirašyti mokymo sutarties.
  5. Atvykstant pasirašyti mokymo sutarties reikia turėti dvi dokumentines 2×3 nuotraukas.
  6. Dėl priėmimo informacijos galite teirautis direktorės pavaduotojos ugdymui Simonos Rudžionienės tel. 85 2751720, el. paštu simona.rudzioniene@kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt arba sekretorės Ingridos Danisevičiūtės tel. 85 2752973.

*****************************************************************************************************

Labai laukiame būsimų pirmokų!

PIRMOKO KRAITELIS

Pirmoko kraitelis