Informacija būsimų Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos mokinių tėvams  

2023 06 02 d. Mokinių priėmimo komisijos protokolo nr. 1. išrašas

2023 06 07 d. Mokinių priėmimo komisijos protokolo nr. 2. išrašas

2023 06 13 d. Mokinių priėmimo komisijos protokolo nr. 3. išrašas

2023 06 19 d. prašymai nesvarstyti, nes šiuo metu laisvų vietų nėra.

2023 08 21 d. Mokinių priėmimo komisijos protokolo nr. 5 išrašas 

Priėmimas į Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos 1–8 klases vykdomas vadovaujantis „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 18 d. sprendimu Nr. 1-1747. Su aprašu, mokyklai priskirtos aptarnaujamos teritorijos žemėlapiu  ir priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas grafiku galite susipažinti Vilniaus m. savivaldybės tinklalapyje adresu www.vilnius.lt

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos mokinių priėmimo komisija dirba pagal tvarką, 2023 m. vasario 15 d. patvirtintą direktorės įsakymu Nr. V-21. Aprašą galite rasti čia.

Komisiją sudaro:

direktorės pavaduotoja ugdymui Simona Rudžionienė – komisijos pirmininkė;

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Auksė Grubienė – narė, sekretorė;

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Nivita Vilniškaitienė – narė;

psichologė Aleksandra Gabrielė Garšvaitė – narė;

socialinė pedagogė Daumantė Ereminaitė – narė;

Dėl mokinių priėmimo informacija teikiama telefonais 85 2751720 (direktorės pavaduotoja ugdymui Simona Rudžionienė) ir 85 2752973 (raštinės vedėja Ingrida Danisevičiūtė), el. paštu simona.rudzioniene@kristoforopro.lt

Svarbu atkreipti dėmesį

  1. Prašymai pildomi tik elektroniniu būdu svietimas.vilnius.lt .
  2. Galima pasirinkti iki 3 ugdymo įstaigų, kurių viena privalo būti pagal mokinio deklaruotą gyvenamąją vietą.
  3. Mokiniai priimami mokytis pagal surinktą taškų skaičių, nurodomą Apraše. Pirmenybė teikiama mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantiems mokiniams.
  4. Po priėmimo komisijos posėdžių, gavus kvietimą mokytis būtina jį patvirtinti sistemoje svietimas.vilnius.lt ir birželio 9, 16, 23 d. nuo 13.00 iki 15.00 val. atvykti į progimnaziją, pristatyti dokumentus:
  • 2 dokumentines nuotraukas (2×3);
  • Mokinio asmens dokumento kopija;
  • Prieš tai baigtos ugdymo įstaigos dokumento kopiją.
  1. Sąrašą pirmokui reikalingų priemonių rasite čia.