Priimtų mokinių paskirstymas į klases

Buvę Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos ketvirtokai, kurie perėjo į  5 klasę, skelbiami pagal kodą, sudarytą iš buvusios klasės, pavardės pirmų dienų raidžių ir vardo pirmų dviejų raidžių.

Per www.svietimas.vilnius.lt sistemą prašymus priimti į mokyklą teikę mokiniai, skelbiami pagal prašymo kodą.

Visą priimtų mokinių sąrašą rasite čia.

Klasių vadovų sąrašą skelbsime su kvietimu į Rugsėjo 1-osios šventę ateinančios savaitės pradžioje.

*****************************************************************************************************
Informacija būsimų Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos mokinių tėvams 
Priėmimas į Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos 1–8 klases vykdomas vadovaujantis „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. 1-1316.
Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos mokinių priėmimo komisija dirba pagal tvarką, 2022 m. kovo 7 d. patvirtintą direktorės įsakymu. Aprašą galite rasti čia.
Priėmimo į Vilniaus mokyklas tvarkos aprašas 2022
Mokyklos aptarnaujamos teritorijos žemėlapis 2022
Prašymus galima teikti nuo 2022 m. kovo 1 d. iki 2022 m. gegužės 31 d.Prašymai pildomi tik elektroniniu būdu:  https://svietimas.vilnius.lt/ (Bendrasis ugdymas).

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E.SISTEMĄ GRAFIKAS

*****************************************************************************************************

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO MŪSŲ PROGIMNAZIJOS DABARTINIŲ KETVIRTOKŲ TĖVELIAMS
  1. Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos mokinių, kurie pereina mokytis į aukštesnio lygmens programą – penktą klasę, – tėvai, progimnazijos direktorei pateikia nustatytos formos prašymą, kurį galite rasti čia )
  2. Nustatytos formos prašymus tėvai turi pateikti klasės vadovei iki 2022 m. gegužės 31 d.
  3. Internetu prašymų pildyti nereikia.
  4. Kai bus suformuotos klasės, progimnazijos internetinėje svetainėje bus paskelbta informacija, kada reikia atvykti pasirašyti mokymo sutarties.
  5. Atvykstant pasirašyti mokymo sutarties reikia turėti dvi dokumentines 2×3 nuotraukas.
  6. Dėl priėmimo informacijos galite teirautis direktorės pavaduotojos ugdymui Simonos Rudžionienės 85 2751720, el. paštu simona.rudzioniene@kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.ltarba sekretorės Ingridos Danisevičiūtės tel. 85 2752973.

*****************************************************************************************************

Labai laukiame būsimų pirmokų!

Pirmoko kraitelis

*************************************************************************
Mokinių priėmimo komisijos sudėtis:

direktorės pavaduotoja ugdymui Simona Rudžionienė – komisijos pirmininkė;

pradinio ugdymo mokytoja Nivita Vilniškaitienė – narė;

pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Auksė Grubienė – narė;

biologijos vyresnioji mokytoja Jurgita Riaubienė – narė,

psichologė Aleksandra Gabrielė Garšvaitė – narė;

istorijos vyresnioji mokytoja Rūta Ramoškaitė-Stongvilienė – narė, sekretorė;