Informacija būsimų Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos mokinių tėvams

Priėmimas į Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos 1–8 klases vykdomas vadovaujantis „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 18 d. sprendimu Nr. 1-1747. Su aprašu, mokyklai priskirtos aptarnaujamos teritorijos žemėlapiu  ir priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas grafiku galite susipažinti Vilniaus m. savivaldybės tinklalapyje adresu https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2024/01/DEL-PRIEMIMO-I-VILNIAUS-MIESTO-SAVIVALDYBES-BENDROJO-UGDYMO.pdf 

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos mokinių priėmimo komisija dirba pagal tvarką, 2024 m. vasario 28 d. patvirtintą direktorės įsakymu Nr. V-. Aprašą galite rasti čia

2024 06 03 išrašas iš mokinių priėmimo komisijos posėdžio. 

2024 06 10 išrašas iš mokinių priėmimo komisijos posėdžio.

2024 06 14 išrašas iš mokinių priėmimo komisijos posėdžio.

Komisiją sudaro:

direktorės pavaduotoja ugdymui Simona Rudžionienė – komisijos pirmininkė;

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Nivita Vilniškaitienė – narė;

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Auksė Grubienė – narė, sekretorė; 

karjeros ugdymo specialistė Daumantė Ereminaitė – narė,

socialinė pedagogė  Jolanta Laurinaitienė – narė;

psichologė Margarita Jaskoitienė – narė;

Dėl mokinių priėmimo informacija teikiama telefonais 85 2751720 (direktorės pavaduotoja ugdymui Simona Rudžionienė) ir 85 2752973 (raštinės vedėja Ingrida Danisevičiūtė), el. paštu simona.rudzioniene@kristoforopro.lt 

Svarbu atkreipti dėmesį

  1. Prašymai pildomi tik elektroniniu būdu www.svietimas.vilnius.lt
  2. Galima pasirinkti iki 3 ugdymo įstaigų, kurių viena privalo būti pagal mokinio deklaruotą gyvenamąją vietą.
  3. Mokiniai priimami mokytis pagal surinktą taškų skaičių, nurodomą Apraše. Pirmenybė teikiama mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantiems mokiniams.
  4. Po priėmimo komisijos posėdžių, gavus kvietimą mokytis būtina jį patvirtinti sistemoje www.svietimas.vilnius.lt ir birželio 10, 20, 21 d. nuo 8.00 iki 12.00 val. atvykti į progimnaziją, pristatyti dokumentus:
  • 2 dokumentines nuotraukas (2×3);
  • mokinio asmens dokumento kopija;
  • prieš tai baigtos ugdymo įstaigos dokumento kopiją.

Sąrašą pirmokui reikalingų priemonių rasite čia