Uniformas galima įsigyti UAB „Elva“, Kalvarijų g. 10, Vilnius

Su kainomis ir uniformų pavyzdžiais galima susipažinti:  https://elva.lt/vilniaus-sv-kristoforo-progimnazija/