Mūsų progimnazija, siekdama, kad mokyklose organizuojamas fizinis ugdymas būtų suteikiantis mokymosi patirtį, kuri įgalintų mokinius būti fiziškai aktyviais visą gyvenimą, kartu su penkiomis Vilniaus miesto progimnazijomis dalyvauja „Fizinio ugdymo pamokų kokybės tobulinimo mokykloje“ projekte. Projektą organizuoja Vilniaus švietimo pažangos centras.

Su projekte dalyvaujančių mokyklų komandomis planuojamos tikslinės diskusijos, mokymai, patyriminiai žygiai, konsultacijos ir kitos mokytojus įkvepiančios veiklos, kurios leistų pasiekti, kad mokyklose būtų išplėtota fizinio ugdymo pamokų įvairovė: pasiūlomos alternatyvios veiklos, panaudojamos įvairios ugdymo aplinkos, taikomi šiuolaikiški ugdymo metodai ir principai, į pamokas kviečiami žymūs sportininkai ir kiti svečiai. Su konsultantų pagalba bus rengiami ir įgyvendinami mokyklų fizinio ugdymo veiklų planai.

Projekto veiklų pradžia – 2021 m.  rugpjūčio mėn.,  projekto pabaiga – 2022 m. gruodžio mėn.

2021-10-07

 Vyko įvadinis projekte „Fizinio ugdymo pamokų kokybės tobulinimas mokykloje“ dalyvaujančių mokyklų komandų susitikimas. Jį pradėjo Vilniaus švietimo pažangos centro direktorė Unė Kaunaitė, mokytojų komandoms linkėdama būti tais, kurių geroji patirtis ir sėkmė įkvėps kitus Vilniaus miesto dalykininkus ieškoti bendrystės ir pamokų kokybės pokyčių siekti drauge.

Susitikimo metu projekto vadovė Asta Morkūnienė šešioms projekte dalyvauti atrinktoms mokyklų komandoms pristatė projekto veiklas. Su projekte dalyvaujančių mokyklų komandomis planuojamos tikslinės diskusijos, mokymai, konsultacijos ir kitos mokytojus įkvepiančios veiklos, kurios leistų pasiekti, kad mokyklose būtų išplėtota fizinio ugdymo pamokų įvairovė: pasiūlomos alternatyvios veiklos, panaudojamos įvairios ugdymo aplinkos, taikomi šiuolaikiški ugdymo metodai ir principai, į pamokas kviečiami žymūs sportininkai ir kiti svečiai. „Tai yra mūsų visų projektas. Būkime jo šeimininkais, kurkime jį drauge ir jauskime prasmę“ – baigdama projekto pristatymą sakė Asta.

Mokyklų komandos visą popietę trukusiame susitikime diskutavo ir tarėsi, kokias aktualias temas norėtų aptarti, pagilinti žinias, pasidalinti patirtimis, ieškoti praktinių sprendimų viso projekto metu. Komandos sudarė ilgoką temų sąrašą. Džiugina, kad mokytojai yra smalsūs ir nusiteikę žygiuoti pirmyn.

2021-10-18

 Įvyko projekto „Fizinio ugdymo pamokų kokybės tobulinimas mokykloje“ praktinis seminaras apie patirtinio ugdymo lauke galimybes .

Projekte dalyvaujančių mokyklų fizinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojai išbandė patyriminę veiklą „Miesto nuotykiai“, susipažino su patirtinio ugdymo lauke (outdoors) kitomis formomis, aiškinosi patirtinio ugdymo metodo esminius principus.

2021-10-20

Projekte dalyvaujančių mokyklų komandos dalyvavo mokymuose apie refleksiją.

Pagrindinis mokymų tikslas – kartu įsigilinti į refleksijos kaip ugdymo įrankio principus, žingsnius, formas (metodus) ir geras praktikas. Refleksija aktualiausia patirtiniam ugdymui, bet taikoma tikrai daug plačiau. Ugdymas naudojant refleksiją yra interaktyvesnis, įdomesnis ir naudingesnis.

Mokytojai aptarė:

Ką refleksija iš tikrųjų reiškia? Sąvoka ir pagrindinės dalys. Refleksijos turinys ir formos skirtingų ugdymo filosofijų požiūriu. Klausimų refleksijai nuoseklumas ir formulavimas. Pagrindinės refleksijos formos.

Praktiniai refleksijos sunkumai ir ką su jais daryti? Refleksijos „pagyvinimas“ ir gilinimas. Refleksijos sritys iš fizinio ugdymo perspektyvos. Praktinės situacijos.

2021-11-10

Projekte dalyvaujančių mokyklų komandos dalyvavo diskusijoje „Kas yra gera pamoka ir gera mokykla?“.

Ką reiškia gera mokykla? Visų pirma, tai mokykla, kurioje vyrauja sveika psichoemocinė būklė bei aukšta bendruomenės kultūra, kuri remiasi tarpusavio pagarba ir pasitikėjimu. Šioje mokykloje taikomas individualizuotas mokymasis, t.y. atsižvelgiant į kiekvieno mokinio stiprybes ir unikalumą, siekiama atliepti kiekvieno vaiko poreikius. Svarbus patyriminis, įtraukusis mokymasis, mokiniai skatinami atrasti ir pažinti savo interesų kryptis, mokytis savomis jėgomis ir savu tempu. Mokykloje taip pat skatinamas demokratiškumas, o iškelti problemą ar pasiūlyti sprendimą gali kiekvienas jos narys.