Mokytojai 2023-2024 mokslo metai

Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija Vadovavimas klasei El.paštas
Pradinis ugdymas
Sonata Urbonienė Vyresnioji mokytoja 1a sonata.urboniene@kristoforopro.lt
Kamilė Davidavičiūtė Mokytoja 1b kamile.davidaviciute@kristoforopro.lt
Birutė Vyšniauskienė Mokytoja metodininkė 1c birute.vysniauskiene@kristoforopro.lt
Silvija Nareckienė Mokytoja 1d silvija.nareckiene@kristoforopro.lt
Vandutė Šlionskienė Mokytoja ekspertė 2a vandute.slionskiene@kristoforopro.lt
Vitalija Latvienė Vyresnioji mokytoja 2b vitalija.latviene@kristoforopro.lt
Barbora Jasiukaitytė Mokytoja 2c barbora.jasiukaityte@kristoforopro.lt
Auksė Grubienė Mokytoja metodininkė 3a aukse.grubiene@kristoforopro.lt
Diana Davulytė Vyresnioji mokytoja 3b diana.davulyte@kristoforopro.lt
Nivita Vilniškaitienė Mokytoja metodininkė 3c nivita.vilniskaitiene@kristoforopro.lt
Stasė Mažutienė Vyresnioji mokytoja 4a stase.mazutiene@kristoforopro.lt
Marija Gaušienė Vyresnioji mokytoja 4b marija.gausiene@kristoforopro.lt
Ramunė Kunigėlienė Vyresnioji mokytoja 4c ramune.kunigeliene@kristoforopro.lt
Elena Petreikytė Vyresnioji mokytoja 4d elena.petreikyte@kristoforopro.lt
Lietuvių kalba
Žilvija Motusienė Vyresnioji mokytoja 7d zilvija.motusiene@kristoforopro.lt
Indrė Liškauskienė Mokytoja
Silvija Kėkštienė Vyresnioji mokytoja 7e silvija.kekstiene@kristoforopro.lt
Nijolė Norvilienė Vyresnioji mokytoja nijole.norviliene@kristoforopro.lt
Vaiva Stasinienė Vyresnioji mokytoja 6b vaiva.stasiniene@kristoforopro.lt
Jurgita Zinkienė Mokytoja ekspertė jurgita.zinkiene@kristoforopro.lt
Anglų kalba
Miglė Dambrauskienė Mokytoja migle.dambrauskiene@ kristoforopro.lt
Viktorija Prapraitė Mokytoja viktorija.prapraite@kristoforopro.lt
Beata Lakienė Vyresnioji mokytoja beata.lakiene@kristoforopro.lt
Toma Milieškaitė Vyresnioji mokytoja toma.milieskaite@kristoforopro.lt
Iryna Kovalenko Mokytoja iryna.kovalenko@kristoforopro.lt
Julija Radzevičienė Vyresnioji mokytoja julija.radzeviciene@kristoforopro.lt
Lolita Petraitienė–Petrauskienė Mokytoja Metodininkė lolita.petraitiene-petrauskiene@kristoforopro.lt
Kasparas Gaižauskas Mokytojas kasparas.gaizauskas@kristoforopro.lt 
Eglė Šeikienė Mokytoja egle.seikiene@kristoforopro.lt
Rusų kalba
Natalja Rinkevičienė Vyresnioji mokytoja natalja.rinkeviciene@kristoforopro.lt
Eligija Eglinskaitė Mokytoja 8d eligija.eglinskaits@kristoforopro.lt
Vokiečių kalba
Valda Liutkevičienė Vyresnioji mokytoja 8b valda.liutkeviciene@kristoforopro.lt
Prancūzų kalba
Ozeroglu Serhan Mokytojas ozeroglu.serhan@kristoforopro.lt
Matematika
Irena Boiko Vyresnioji mokytoja 7f irena.boiko@kristoforopro.lt
Kristina Naujokienė Vyresnioji mokytoja kristina.naujokiene@kristoforopro.lt
Violeta Radzevičienė Vyresnioji mokytoja violeta.radzeviciene@kristoforopro.lt
Inga Vaičiulė Mokytoja inga.vaiciule@kristoforopro.lt
Modesta Sadauskienė Mokytoja modesta.sadauskiene@kristoforopro.lt
Informacinės technologijos
Giedrė Petkūnaitė Vyresnioji mokytoja giedre.petkunaite@kristoforopro.lt
Vytautas Stankevičius Vyresnysis mokytojas vytautas.stankevicius@kristoforopro.lt
Fizika
Giedrius Vidžiūnas Mokytojas metodininkas giedrius.vidziunas@kristoforopro.lt
Chemija
Alma Zybailienė alma.zybailiene@kristoforopro.lt
Gamta ir žmogus, biologija
Jurgita Riaubienė Vyresnioji mokytoja 7a jurgita.riaubiene@kristoforopro.lt
Geografija
Lina Barauskienė Mokytoja metodininkė lina.barauskiene@kristoforopro.lt
Ramunė Skestenienė Mokytoja metodininkė ramune.skesteniene@kristoforopro.lt
Istorija
Rūta Ramoškaitė–Stongvilienė Vyresnioji mokytoja 7b ruta.ramoskaite-stongviliene@kristoforopro.lt
Paulius Kruopis Mokytojas paulius.kruopis@ kristoforopro.lt
Etika
Vaiva Šarmavičienė Vyresnioji mokytoja 6d vaiva.sarmaviciene@kristoforopro.lt
Tikyba
Valdemar Jackevič Mokytojas valdemar.jackevic@kristoforopro.lt
Muzika
Viltė Žakevičiūtė Mokytoja vilte.zakeviciute@kristoforopro.lt
Silvija Miliūnaitė Mokytoja 5c silvija.miliunaite@kristoforopro.lt
Technologijos
Ramunė Guogytė Mokytoja 7a ramune.guogyte@kristoforopro.lt
Ilona Kaminskienė Vyresnioji mokytoja 7c ilona.kaminskiene@kristoforopro.lt
Mykolas Navickas Vyresnysis mokytojas 6c mykolas.navickas@kristoforopro.lt
Asta Lapėnienė Vyresnioji mokytoja 6e asta.lapeniene@kristoforopro.lt
Dailė
Asta Lapėnienė Vyresnioji mokytoja asta.lapeniene@kristoforopro.lt
Šokis
Ina Griciuvienė Mokytoja metodininkė ina.griciuviene@kristoforopro.lt
Fizinis ugdymas
Artūras Janauskas Vyresnysis mokytojas arturas.janauskas@kristoforopro.lt
Vytautas Stanevičius Vyresnysis mokytojas vytautas.stanevicius@kristoforopro.lt
Lina Grinčikaitė–Samuolė Mokytoja lina.grincikaite@kristoforopro.lt
Žmogaus sauga
Natalja Rinkevičienė Mokytoja natalja.rinkeviciene@kristoforopro.lt
Pagalbos mokiniui specialistai
Margarita Jaskoitienė Psichologė margarita.jaskontiene@kristoforopro.lt
Laura Pakaušytė Socialinė pedagogė laura.pakausite@kristoforopro.lt
Jolanta Laurinavičienė Socialinė pedagogė jolanta.laurinaviciene@kristoforopro.lt
Deimantė Ereminaitė Karjeros konsultantė 5d deimante.ereminaite@kristoforopro.lt
Dovilė Ankštutė Specialioji pedagogė dovile.ankstute@kristoforopro.lt
Mokytojo padėjėjai
Irena Pozniak irena.pozniak@kristoforopro.lt
Greta Rimkuvienė greta.rimkuviene@kristoforopro.lt
Rimantė Korniagienė rimante.korniagiene@kristoforopro.lt
Gražina Pagalienė grazina.pagaliene@kristoforopro.lt
Sofija Venslovienė sofija.vensloviene@kristoforopro.lt
Dalė Einikienė dale.einikiene@kristoforopro.lt
Renata Baltakytė renata.baltakyte@kristoforopro.lt
Gintarė Strolytė gintare.strolyte@kristoforopro.lt
Liana Sedovienė liana.sedoviene@kristoforopro.lt
Gita Guobytė gita.guobyte@kristoforopro.lt
Julija Poškaitė julija.poskaite@kristoforopro.lt