MOKYTOJAI 2021–2022 M.M.

Vardas, pavardė Kvalifikacija Vadovavimas klasei El.paštas
Pradinis ugdymas
Auksė Grubienė Mokytoja metodininkė 1a aukse.grubiene@kristoforopro.lt
Diana Davulytė Vyresnioji mokytoja 1b diana.davulyte@kristoforopro.lt
Nivita Vilniškaitienė Mokytoja metodininkė 1c nivita.vilniskaitiene@kristoforopro.lt
Stasė Mažutienė Vyresnioji mokytoja 2a stase.mazutiene@kristoforopro.lt
Marija Gaušienė Vyresnioji mokytoja 2b marija.gausiene@kristoforopro.lt
Ramunė Kunigėlienė Vyresnioji mokytoja 2c ramune.kunigeliene@kristoforopro.lt
Elena Petreikytė Vyresnioji mokytoja 2d elena.petreikyte@kristoforopro.lt
Sonata Urbonienė Vyresnioji mokytoja 3a sonata.urboniene@kristoforopro.lt
Kamilė Davidavičiūtė Mokytoja 3b kamile.davidaviciute@kristoforopro.lt
Birutė Vyšniauskienė Mokytoja metodininkė 3c birute.vysniauskiene@kristoforopro.lt
Silvija Bialoglovytė Mokytoja 3d silvija.bialoglovyte@kristoforopro.lt
Vandutė Šlionskienė Mokytoja metodininkė 4a vandute.slionskiene@kristoforopro.lt
Vitalija Latvienė Vyresnioji mokytoja 4b vitalija.latviene@kristoforopro.lt
Kristina Meškauskienė Mokytoja 4c kristina.meskauskiene@kristoforopro.lt
Justina Vilutytė Mokytoja 4d justina.vilutyte@kristoforopro.lt
Lietuvių kalba
Žilvija Motusienė Vyresnioji mokytoja 5d zilvija.motusiene@kristoforopro.lt
Nijolė Norvilienė Mokytoja nijole.norviliene@kristoforopro.lt
Silvija Kėkštienė Vyresnioji mokytoja 5e silvija.kekstiene@kristoforopro.lt
Aušra Rudytė Vyresnioji mokytoja 7b ausra.rudyte@kristoforopro.lt
Vaiva Stasinienė Vyresnioji mokytoja vaiva.stasiniene@kristoforopro.lt
Jurgita Zinkienė Mokytoja ekspertė jurgita.zinkiene@kristoforopro.lt
Anglų kalba
Jolanta Sungailienė Mokytoja jolanta.sungailiene@kristoforopro.lt
Gediminas Dragūnas Mokytojas gediminas.dragunas@kristoforopro.lt
Beata Lakienė Vyresnioji mokytoja 8e beata.lakiene@kristoforopro.lt
Toma Milieškaitė Vyresnioji mokytoja toma.milieskaite@kristoforopro.lt
Romualdas Armanavičius Mokytojas romualdas.armanavicius@kristoforopro.lt
Alina Žutautaitė Mokytoja metodininkė 8a alina.zutautaite@kristoforopro.lt
Egidijus Laurinavičius Mokytojas egidijus.laurinavicius@kristoforopro.lt
Kasparas Gaižauskas Mokytojas kasparas.gaizauskas@kristoforopro.lt 
Eglė Šeikienė Mokytoja egle.seikiene@kristoforopro.lt
Rusų kalba
Nataja Rinkevičienė Vyresnioji mokytoja natalja.rinkeviciene@kristoforopro.lt
Danguolė Šalkauskienė Vyresnioji mokytoja danguole.salkauskiene@kristoforopro.lt
Vokiečių kalba
Valda Liutkevičienė Vyresnioji mokytoja 6b valda.liutkeviciene@kristoforopro.lt
Prancūzų kalba
Birutė Mikšaitė Mokytoja birute.miksaite@kristoforopro.lt
Matematika
Irena Boiko Vyresnioji mokytoja 5f irena.boiko@kristoforopro.lt
Kristina Naujokienė Vyresnioji mokytoja 6c kristina.naujokiene@kristoforopro.lt
Violeta Radzevičienė Vyresnioji mokytoja 7e violeta.radzeviciene@kristoforopro.lt
Inga Vaičiulė Mokytoja inga.vaiciule@kristoforopro.lt
Donatas Šimelionis Mokytojas donatas.simelionis@kristoforopro.lt
Informacinės technologijos
Giedrė Petkūnaitė Vyresnioji mokytoja 8b giedre.petkunaite@kristoforopro.lt
Lina Zajančkauskienė Mokytoja 6e lina.zajanckauskiene@kristoforopro.lt
Fizika
Giedrius Vidžiūnas Mokytojas metodininkas giedrius.vidziunas@kristoforopro.lt
Chemija
Justina Vilutytė Mokytoja justina.vilutyte@kristoforopro.lt
Gamta ir žmogus, biologija
Jurgita Riaubienė Vyresnioji mokytoja 6a jurgita.riaubiene@kristoforopro.lt
Geografija
Lina Barauskienė Mokytoja metodininkė lina.barauskiene@kristoforopro.lt
Ramunė Skestenienė Mokytoja metodininkė 7a ramune.skesteniene@kristoforopro.lt
Istorija
Rūta Ramoškaitė-Stongvilienė Vyresnioji mokytoja 5b ruta.ramoskaite-stongviliene@kristoforopro.lt
Rasa Šinkūnienė Vyresnioji mokytoja 7d rasa.sinkuniene@kristoforopro.lt
Etika
Vaiva Šarmavičienė Vyresnioji mokytoja 8c vaiva.sarmaviciene@kristoforopro.lt
Tikyba
Sigutė Čepaitė Vyresnioji mokytoja sigute.cepaite@kristoforopro.lt
Muzika
Artūras Borsteika Mokytojas arturas.borsteika@kristoforopro.lt
Dovilė Miknaitytė Mokytoja metodininkė dovile.miknaityte@kristoforopro.lt
Technologijos
Ramunė Guogytė Mokytoja 5a ramune.guogyte@kristoforopro.lt
Ilona Kaminskienė Vyresnioji mokytoja 5c ilona.kaminskiene@kristoforopro.lt
Mykolas Navickas Vyresnysis mokytojas mykolas.navickas@kristoforopro.lt
Asta Lapėnienė Vyresnioji mokytoja 8d asta.lapeniene@kristoforopro.lt
Dailė
Asta Lapėnienė Vyresnioji mokytoja 8d asta.lapeniene@kristoforopro.lt
Šokis
Ina Griciuvienė Mokytoja metodininkė ina.griciuviene@kristoforopro.lt
Fizinis lavinimas
Artūras Janauskas Mokytojas 7c arturas.janauskas@kristoforopro.lt
Vytautas Stanevičius Vyresnysis mokytojas vytautas.stanevicius@kristoforopro.lt
Laura Gudžiauskė Mokytoja laura.batutyte-gudziauske@kristoforopro.lt
Žmogaus sauga
Simona Rudžionienė Mokytoja simona.rudzioniene@kristoforopro.lt
Natalija Rinkevičienė Mokytoja natalija.rinkeviciene@kristoforopro.lt
Pagalbos mokiniui specialistai
Skirmantė Labarauskaitė Psichologė skirmante.labarauskaite@kristoforopro.lt
Aleksandra Garšvaitė Psichologė aleksandra.garsvaite@kristoforopro.lt
Laura Pakaušytė Socialinė pedagogė laura.pakausite@kristoforopro.lt
Deimantė Ereminaitė Socialinė pedagogė deimante.ereminaite@kristoforopro.lt
Dovilė Ankštutė Specialioji pedagogė dovile.ankstute@kristoforopro.lt
Laura Stepanauskienė Specialioji pedagogė laura.stepanauskiene@kristoforopro.lt
Mokytojo padėjėjai
Jadvyga Chrapovicka jadvyga.chrapovicka@kristoforopro.lt
Irena Pozniak irena.pozniak@kristoforopro.lt
Greta Rimkuvienė greta.rimkuviene@kristoforopro.lt
Reda Latvinskienė reda.latvinskiene@kristoforopro.lt
Danutė Maksimovičiūtė danute.maksimoviciute@kristoforopro.lt
Liubov Sverdan liubov.sverdan@kristoforopro.lt
Rimantė Korniagienė rimantė.korniagiene@kristoforopro.lt