Mokytojai 2022-2023 mokslo metais

Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija Vadovavimas klasei El.paštas
Pradinis ugdymas
Vandutė Šlionskienė Mokytoja ekspertė 1a vandute.slionskiene@kristoforopro.lt
Vitalija Latvienė Vyresnioji mokytoja 1b vitalija.latviene@kristoforopro.lt
Kristina Meškauskienė Mokytoja 1c kristina.meskauskiene@kristoforopro.lt
Auksė Grubienė Mokytoja metodininkė 2a aukse.grubiene@kristoforopro.lt
Diana Davulytė Vyresnioji mokytoja 2b diana.davulyte@kristoforopro.lt
Nivita Vilniškaitienė Mokytoja metodininkė 2c nivita.vilniskaitiene@kristoforopro.lt
Stasė Mažutienė Vyresnioji mokytoja 3a stase.mazutiene@kristoforopro.lt
Marija Gaušienė Vyresnioji mokytoja 3b marija.gausiene@kristoforopro.lt
Ramunė Kunigėlienė Vyresnioji mokytoja 3c ramune.kunigeliene@kristoforopro.lt
Elena Petreikytė Vyresnioji mokytoja 3d elena.petreikyte@kristoforopro.lt
Sonata Urbonienė Vyresnioji mokytoja 4a sonata.urboniene@kristoforopro.lt
Kamilė Davidavičiūtė Mokytoja 4b kamile.davidaviciute@kristoforopro.lt
Birutė Vyšniauskienė Mokytoja metodininkė 4c birute.vysniauskiene@kristoforopro.lt
Silvija Bialoglovytė Mokytoja 4d silvija.bialoglovyte@kristoforopro.lt
Lietuvių kalba
Žilvija Motusienė Vyresnioji mokytoja 6d zilvija.motusiene@kristoforopro.lt
Nijolė Norvilienė Vyresnioji mokytoja nijole.norviliene@kristoforopro.lt
Silvija Kėkštienė Vyresnioji mokytoja 6e silvija.kekstiene@kristoforopro.lt
Aušra Rudytė Vyresnioji mokytoja 8b ausra.rudyte@kristoforopro.lt
Vaiva Stasinienė Vyresnioji mokytoja 5b vaiva.stasiniene@kristoforopro.lt
Jurgita Zinkienė Mokytoja ekspertė jurgita.zinkiene@kristoforopro.lt
Anglų kalba
Miglė Dambrauskienė Mokytoja migle.dambrauskiene@ kristoforopro.lt
Gediminas Dragūnas Mokytojas gediminas.dragunas@kristoforopro.lt
Beata Lakienė Vyresnioji mokytoja beata.lakiene@kristoforopro.lt
Toma Milieškaitė Vyresnioji mokytoja toma.milieskaite@kristoforopro.lt
Romualdas Armanavičius Mokytojas romualdas.armanavicius@kristoforopro.lt
Alina Žutautaitė Mokytoja metodininkė alina.zutautaite@kristoforopro.lt
Egidijus Laurinavičius Mokytojas egidijus.laurinavicius@kristoforopro.lt
Kasparas Gaižauskas Mokytojas kasparas.gaizauskas@kristoforopro.lt 
Eglė Šeikienė Mokytoja egle.seikiene@kristoforopro.lt
Irena Kačan-De Moura Mokytoja
Rusų kalba
Natalja Rinkevičienė Vyresnioji mokytoja natalja.rinkeviciene@kristoforopro.lt
Eligija Eglinskaitė Mokytoja 7d eligija.eglinskaite@kristoforopro.lt
Vokiečių kalba
Valda Liutkevičienė Vyresnioji mokytoja 7b valda.liutkeviciene@kristoforopro.lt
Prancūzų kalba
Serhan Ozeroglu Mokytojas serhan.ozeroglu@kristoforopro.lt
Matematika
Irena Boiko Vyresnioji mokytoja 6f irena.boiko@kristoforopro.lt
Judita Kiguolytė Mokytoja judita.kiguolyte@kristoforopro.lt
Violeta Radzevičienė Vyresnioji mokytoja 8e violeta.radzeviciene@kristoforopro.lt
Inga Vaičiulė Mokytoja inga.vaiciule@kristoforopro.lt
Informacinės technologijos
Giedrė Petkūnaitė Vyresnioji mokytoja 7c giedre.petkunaite@kristoforopro.lt
Lina Zajančkauskienė Mokytoja lina.zajanckauskiene@kristoforopro.lt
Fizika
Giedrius Vidžiūnas Mokytojas metodininkas giedrius.vidziunas@kristoforopro.lt
Chemija
Justina Vilutytė Mokytoja 5d justina.vilutyte@kristoforopro.lt
Gamta ir žmogus, biologija
Jurgita Riaubienė Vyresnioji mokytoja 7a jurgita.riaubiene@kristoforopro.lt
Geografija
Lina Barauskienė Mokytoja metodininkė lina.barauskiene@kristoforopro.lt
Ramunė Skestenienė Mokytoja metodininkė 8a ramune.skesteniene@kristoforopro.lt
Istorija
Rūta Ramoškaitė-Stongvilienė Vyresnioji mokytoja 6b ruta.ramoskaite-stongviliene@kristoforopro.lt
Paulius Kruopis Mokytojas 8d paulius.kruopis@ kristoforopro.lt
Etika
Vaiva Šarmavičienė Vyresnioji mokytoja vaiva.sarmaviciene@kristoforopro.lt
Tikyba
Valdemar Jackevič Mokytojas valdemar.jackevic@kristoforopro.lt
Muzika
Artūras Borsteika Mokytojas arturas.borsteika@kristoforopro.lt
Silvija Miliūnaitė Mokytoja silvija.miliunaite@kristoforopro.lt
Giedrius Dominykas Gricius Mokytojas giedrius.gricius@kristoforopro.lt
Technologijos
Ramunė Guogytė Mokytoja 6a ramune.guogyte@kristoforopro.lt
Ilona Kaminskienė Vyresnioji mokytoja 6c ilona.kaminskiene@kristoforopro.lt
Mykolas Navickas Vyresnysis mokytojas 5c mykolas.navickas@kristoforopro.lt
Asta Lapėnienė Vyresnioji mokytoja 5e asta.lapeniene@kristoforopro.lt
Dailė
Asta Lapėnienė Vyresnioji mokytoja asta.lapeniene@kristoforopro.lt
Šokis
Ina Griciuvienė Mokytoja metodininkė ina.griciuviene@kristoforopro.lt
Fizinis lavinimas
Artūras Janauskas Vyresnysis mokytojas 8c arturas.janauskas@kristoforopro.lt
Vytautas Stanevičius Vyresnysis mokytojas vytautas.stanevicius@kristoforopro.lt
Laura Batutytė–Gudžiauskė Mokytoja 5a laura.batutyte-gudziauske@kristoforopro.lt
Žmogaus sauga
Simona Rudžionienė Mokytoja simona.rudzioniene@kristoforopro.lt
Justina Vilutytė Mokytoja justina.vilutyte@kristoforopro.lt
Pagalbos mokiniui specialistai
Skirmantė Labarauskaitė Psichologė skirmante.labarauskaite@kristoforopro.lt
Aleksandra Garšvaitė Psichologė aleksandra.garsvaite@kristoforopro.lt
Laura Pakaušytė Socialinė pedagogė laura.pakausyte@kristoforopro.lt
Daumantė Ereminaitė Socialinė pedagogė daumante.ereminaite@kristoforopro.lt
Dovilė Ankštutė Specialioji pedagogė dovile.ankstute@kristoforopro.lt
Mokytojo padėjėjai
Gita Guobytė gita.guobyte@kristoforopro.lt
Irena Pozniak irena.pozniak@kristoforopro.lt
Greta Rimkuvienė greta.rimkuviene@kristoforopro.lt
Rita Gribulytė rita.gribulyte@kristoforopro.lt
Rimantė Korniagienė rimante.korniagiene@kristoforopro.lt
Gražina Pagalienė grazina.pagaliene@kristoforopro.lt
Sofija Venslovienė sofija.vensloviene@kristoforopro.lt
Dalė Einikienė dale.einikiene@kristoforopro.lt
Vyres