Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija dalyvauja Europos Sąjungos fondų investicijų projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3–CPVA–V–704–02–0001). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Projekto tikslas–didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys–modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto metu mokykla bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje http://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

Vykdomas.