UGDYMO PROCESAS VYKDOMAS PUSMEČIAIS

Pusmetis 2023-2024 mokslo metai 2024-2025 mokslo metai Klasė
I pusmetis 2023-09-01 2024-01-19 2024-09-02 2025-01-17 1-8
II pusmetis 2024-01-22 2024-06-03 2025-01-20 2025-06-03 1-4
2024-01-22 2024-06-14 2025-01-20 2025-06-16 5-8

32