UGDYMO PROCESAS VYKDOMAS PUSMEČIAIS
Pusmetis 2021-2022 mokslo metai 2022-2023 mokslo metai Klasė
I pusmetis 2021-09-01 2022-01-21 2022-09-01 2023-01-20 1-8
II pusmetis 2022-01-24 2022-06-09 2023-01-23 2023-06-08 1-4
2022-01-24 2022-06-23 2023-01-23 2023-06-22 5-8