Šią savaitę 7b aplankė  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyriaus l. e. p. patarėjas Vidmantas Mitkus. Jis mums pravedė įdomią paskaitą, per kurią papasakojo apie jaunimo politiką, pasidalino savo patirtimi. Paskaita buvo įdomi, linksma, įtraukianti. Ją užbaigėme smagiu ,,Kahoot” žaidimu ir dovanėlėmis iš Vilniaus savivaldybės.

Leave a Comment