Nuo liepos 1 d. galima teikti prašymus socialinei paramai mokiniams – nemokamam maitinimui (visiems mokslo metams) ir paramai mokinio reikmenims įsigyti (110 Eur per kalendorinius metus).

Teisė gauti nemokamą maitinimą, kurį sudaro pusryčiai, pietūs, pavakariai ir parama mokinio reikmenims įsigyti suteikiama ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio, bendrojo ar suaugusiųjų ugdymo programas. Svarbu – visi priešmokyklinių klasių mokiniai, pirmų ir antrų klasių mokiniai pietus gauna nemokamai, be atskiro tėvų (globėjų) prašymo.

Parama gali būti teikiama, jeigu pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 264 Eur. Taikomos išimtys, kai šeimoje yra trys ir daugiau vaikų, arba susiduriama su liga, nelaimingu atsitikimu, socialine rizika, tuomet atvejis vertinamas individualiai. Išsamiau su sąlygomis galima susipažinti: https://vilnius.lt/lt/2024/06/25/jau-galima-kreiptis-del-socialines-paramos-mokiniams-ateinantiems-mokslo-metams/

Naujiems mokslo metams visi pareiškėjų prašymai dėl socialinės paramos mokiniams gali būti pateikiami šiais būdais:

  • būdu www.spis.lt;
  • atvykus į Klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.);
  • užpildytą ir kvalifikuotu parašu pasirašytą prašymą galima atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;
  • užpildytą ir kvalifikuotu parašu pasirašytą prašymą atsiųsti paštu Socialinių išmokų skyriui adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

 

Leave a Comment