5-ų klasių mokiniai technologijų pamokų metu susipažino su kubizmu, nagrinėjo Pablo Pikaso paveikslus. Mokiniai, laikydamiesi kubizmo principų, su mokytojomis Ramune G. ir Ilona kūrė portretus. Kūrybiniai darbai eksponuojami II-o aukšto ilgajame koridoriuje.

Leave a Comment