Progimnazija, siekdama ugdyti vaikų socialines-emocines kompetencijas ir kultūrinę edukaciją, skatinti sveiką gyvenseną, fizinį aktyvumą ir gamtos pažinimą, organizuoja vaikų vasaros poilsio stovyklą „Linksmuolė vasara 2023“.

Stovykloje pasiūlysime mokinių amžių ir smalsumą atliepiančių fizinį aktyvumą, sveiką gyvenseną, kūrybą, saviraišką, pilietiškumą skatinančių veiklų. Edukacinėje programoje „Ponas magnetas“ mokiniai sužinos apie magnetų savybes, jų panaudojimą, rūšis, pieš naudodami magnetus, konstruos savo statinius. Dalyvaudami Vaikų ir jaunimo klubo „Šatrija“ kūrybinėse dirbtuvėse, susipažins su įvairiomis kūrybos technologijomis, jas išbandys, ugdysis grožio supratimą, kūrybiškumą, pasitikėjimą savimi. Derindami šokio ir aerobikos elementus, mokysis šokti ZUMBĄ, ugdysis artistiškumą, pasitikėjimą savimi, komandinio darbo įgūdžius. Žaislų muziejuje dalyvaus diskusijoje, kur remdamiesi savo patirtimi, analizuos priežastis, kurios lemia kartų gyvenimo skirtumus, dirbdami grupėmis, ieškos atsakymų į vaikystės kasdienybės tyrimams skirtus klausimus. Sportuodami kartu su Karte Shin treneriais ugdysis ištvermę, jėgą, pasitikėjimą savimi. Pramogaudami „Uno Parks“ stiprins fizinę ištvermę, mokysis dirbti komandoje, tyrinės gamtos įvairovę. Kino dirbtuvėse vaidins, filmuos, režisuos, mokysis įveikti scenos baimę. Valakupių paplūdimyje tyrinės upės ekositemą, diskutuos apie tvarumą, tvarkys paplūdimio ruožą. „Skalvijos“ kino teatre mokysis skaityti judančius vaizdus, pažinti pasaulį, mąstyti, kelti klausimus, diskutuoti.

Stovykloje planuojame užimti 50 1–ų klasių mokinių. Stovykla finansuojama Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės Vaikų vasaros poilsio programų konkurso koordinavimo darbo grupės 2023 m. gegužės 8 d. posėdžio protokolu Nr. A27-131/23 (2.1. 13-BEU) bei Vilniaus miesto savivaldybės vicemerės pasitarimo švietimo klausimais 2023 m. gegužės 11 d. protokolo Nr. 28-109/23(1.2.13.E-T1) 3.1 ir 3.2 papunkčius, skirta 3400.00 eur. stovyklos veikloms vykdyti.

Leave a Comment