Gegužės 5 d. baigėsi mėnesį užsitęsęs sportinių žaidimų tinklinio ir krepšinio varžybų maratonas. Fizinio ugdymo mokytojai Artūras J. ir Vytautas S. džiaugiasi, kad tarpklasinės varžybos, mokinių tarpe – populiarios ir įtraukia nemažą skaičių dalyvaujančiųjų. Besivaržydami mokiniai lavina(-si) ne tik savo fizines ypatybes, bet ir ugdo(-si) sąžiningumą, pasitikėjimą savimi, komandiškumą ir t.t.

Tinklinio varžybos.

Kalbant apie tarpklasines 7-8 klasių tinklinio varžybas, būtina paminėti, kad jose dalyvavo 9 mokinių komandos. Nenugalima buvo 8c klasės komanda, 2-oji vieta atiteko 8e, o 3-ąja vieta tenkinosi dvi klasės 7c ir 7e.

Krepšinio varžybos.

7-8 klasių mokinių tarpklasinėse krepšinio varžybose dalyvavo 7-ios komandos. Po atkaklių kovų paaiškėjo, kad mokyklos krepšinio čempione tapo 7b klasės komanda, 2-oji vieta atiteko 8e, o trečiąją vietą iškovojo 8b klasė.

 

Džiaugiamės sportiniais mokinių pasiekimais.

Leave a Comment